De Arabieren gebruikten als eersten ezelshuiden voor het vervaardigen van leren boekbanden. Later werden ook geiten-, kalfs-, varkens-  en schapenleer toegepast. Tegenwoordig werken we vooral met geitenleer.

\"Boekbinden196\"

Geitenleer is veelal van goede kwaliteit en heeft een van nature mooi diepe nerf.
Schapenleer is veel zachter dan geitenleer en daarom minder bruikbaar voor de handboekbinder. Varkensleer is sterk maar heeft een hele grove nerf en is eigenlijk alleen geschikt voor grotere boeken, zoals bijbels en albums. Kalfsleer is nogal kwetsbaar en heeft helemaal geen nerfstructuur. Alleen voor zeer luxe boeken met blinddruk en/of goudvergulden waar ook een overslagdoos bij hoort is kalfsleer aan te bevelen.